نام آهنگ : داری میریدانلود )

نام آلبوم :

آهنگساز :

شاعر :

خواننده : علی اصحابی به همراه دی جی مانی